KÖNYVELÉS - PÉNZÜGYI Gazdasági ellenőrzés

Társasházak és lakásszövetkezetek részére

Szakmai képzések  

      

TANÁCSADÁS


                                        


Közös költség

Kérdések

 

1. Árverés útján vásárolt ingatlan

 

A társasház új tulajdonosa árverésen vásárolta a lakását társasházunkban. A régi tulajdonos nem hajlandó kiköltözni, a közös költséget nem fizeti. Az új tulajdonos  míg a földhivatalnál nem nincs meg a bejegyzés, és nem vette birtokba a lakást nem akarja fizetni a közös költséget.

Ebben az esetben kinek kell fizetni a közös költséget?

 

Válasz:

Az új tulajdonosnak az ingatlan nyilvántartási hatóságnál keletkező bejegyző határozat időpontjától köteles fizetni a közös költséget, az alábbi jogszabály (Ptk.5:41.§.) alapján

 

5:41. § [Tulajdonszerzés hatósági határozattal vagy hatósági árverés útján]

(1) Aki a dolgot hatósági határozat vagy hatósági árverés útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá válik, tekintet nélkül arra, hogy korábban ki volt a tulajdonos.

(2) A tulajdonjogot hatósági határozattal megszerző jogosult - ha a hatósági határozat eltérően nem rendelkezik - ingó dolog esetén a dolog birtokának átruházásával, ingatlan esetén tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg.

(3) Hatósági árverés esetén az árverési vevő a tulajdonjogot az ingó dolog birtokának a hatósági árverést végző általi átruházásával, ingatlan esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg.

(4) A dolog tulajdonának hatósági határozattal vagy hatósági árverés útján való megszerzésével megszűnnek a harmadik személynek a dolgot terhelő jogai, kivéve, ha a hatósági határozattal vagy hatósági árverés útján szerző e jogok tekintetében nem volt jóhiszemű.

5:42. § [Az állam kártalanítás nélküli tulajdonszerzése hatósági határozattal]

(1) Ha az állam jogszabály erejénél fogva, valamint bírósági vagy más hatósági határozattal kártalanítás nélkül szerez tulajdonjogot, a dolog értékének erejéig felel a volt tulajdonosnak a tulajdonszerzéskor - jogszabály, bírósági és más hatósági határozat vagy visszterhes szerződés alapján - jóhiszemű személlyel szemben fennálló kötelezettségéért. Az állam felelőssége akkor áll fenn, ha a jogosult a volt tulajdonos vagyonára végrehajtást vezetett, és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést.

(2) Az állam tulajdonszerzése nem érinti a jóhiszemű harmadik személy javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogokat.

 

 

Blog
Ügyfélkapu