KÖNYVELÉS - PÉNZÜGYI Gazdasági ellenőrzés

Társasházak és lakásszövetkezetek részére

Szakmai képzések  

      

TANÁCSADÁS


                                        


Könyvelés

 

 Kérdések


1.

A társasházi törvény 51/A.§(1) bekezdése alapján a húszmilliós pénzforgalomba beletartozik a társasház különböző bankszámláján (lekötött betét, értékpapír, LTP, pénztár) átvezetett összegek?

 

Válasz

Nem tartoznak bele a belső bankszámlák közötti átvezetések a húszmilliós forgalomba2.

 

Társasházunk bérbe adja 100 m2 területű pincerészét két bérlő részére. A két terület között folyósó helyezkedik el, ami 12 m2. A bérbeadott részt csak a bérlők használhatják. Kérdésem, a folyósó rész beletartozik e a hasznos alapterültbe?


Válasz

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C.  törvény 52. § 9. pontja a következőképpen határozza meg hasznos alapterület fogalmát:

 

A hasznos alapterület „a teljes alapterületnek olyan része, ahol a be/magasság legalább 1,90 m.


 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 9. pontja a következőképpen határozza meg hasznos alapterület fogalmát:
A hasznos alapterület „a teljes alapterületnek olyan része, ahol a be/magasság legalább 1,90 m.

A teljes alapterületbe a Lakáshoz, üdüló1zöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alap területének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani".

Ugyanezen paragrafus 50. pontja szerint a melléképület, melléképületrész: „a lakás, az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás, üdülő szokásos használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem értve a gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tárolóhelyiség ha azt a tulajdonközösség közösen használja".

Fenti meghatározás alapján az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedőhelyiségek csak abban az esetben nem tartoznak az építményadó hatálya alá, ha azokat a tulajdonközösség közösen használja. Mivel ezen részeket az Önök társasháza bérbeadással hasznosítja, hasznos alapterületnek minősülnek.

 

  

  

Blog
Ügyfélkapu