KÖNYVELÉS - PÉNZÜGYI Gazdasági ellenőrzés

Társasházak és lakásszövetkezetek részére

Szakmai képzések  

      

TANÁCSADÁS


                                        


Adózás

Kérdések

 

1. Társasházi közös tulajdon értékesítése, bérbeadása


Adószámmal rendelkező társasház közös tulajdonban lévő ingatlanát szeretné értékesíteni. Eladási ár 19 000 000 Ft lenne, mely összeget a társasház felújítására fordítanák, nem lesz felosztva a tulajdonosok között. Kell-e, és ha kell, mennyi adót kell fizetni az értékesítés után a társasháznak? Ha nem értékesítik, hanem inkább bérbe adják magánszemélynek, akkor milyen adókat kell a bérbeadás után fizetnie a társasháznak? Változik-e a helyzet, ha vállalkozásnak adják bérbe a helyiséget?

 

Válasz

A közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrész átruházása esetén a bevétel 25 százaléka a társasház jövedelemének minősül. E jövedelem után – mint a magánszemélynek – társasháznak 2.287 500 forint után kell a 15 százalék szja-t megfizetni.

A közös tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevétel és más bevétel (kivéve a vagyonátruházásból származó jövedelem, a tőkejövedelem, a kamat) együttes összegéből  le kell vonni a tulajdonostársak közös költségre, illetőleg felújításra történt adóévi befizetéseit, a társasház által közvetített szolgáltatás tovább számlázott ellenértékét, valamint azokat az összegeket, amelyeket a Szja törvény szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni (pl. jogszabály alapján kapott támogatás, felvett hitel). Az így fennmaradó bevételt teljes egészében jövedelemnek kell tekinteni, amely után 15 százalék szja-t kell fizetni. A kötelezettség független attól, hogy a bérbe vevő magánszemély vagy   vállalkozás. Eltérés abban van, hogy vállalkozásnak történő bérbeadás esetén a vállalkozásnak kell levonni, bevallani és befizetni az adót, míg magánszemélynek történő bérbeadás esetén – mivel a magánszemély nem kifizető – a társasháznak kell negyedévente megállapítani, bevallani és megfizetni az adót.

 

 

2. Társasház áramdíj továbbszámlázása

 

Társasházunk  az egyik telefontársaságnak 2016 évben kiterhelte az elektromos áram fogyasztását.

Erről számviteli bizonylatot, számlát állított ki.  A telefontársaság a 2016 évi fogyasztás kifizetéséről adóigazolást állított ki most. A kifizetés jogcíme: "Társasháznak fizetett jövedelem 15% levonás kifizetésekor".  Helyesen járt el a telefontársaság, hogy jövedelemnek minősítette az áramfogyasztást és előleget vont le belőle?


Válasz:

A kérdésben szereplő eljárás a telefontársaság részéről helytelen. Az elektromos áramfogyasztás számlázása a társasház részéről közvetített szolgáltatásnak számít, nem adóköteles bevétel, tehát belőle adóelőleget vonni nem kell.


 

Blog
Ügyfélkapu