KÖNYVELÉS - PÉNZÜGYI Gazdasági ellenőrzés

Társasházak és lakásszövetkezetek részére

Szakmai képzések  

      

TANÁCSADÁS


                                        


SZVB tagság vállalás

Társasházkezelői végzettségem, a sok, és társasházban vállalt SZVB tagságom során szerzett tapasztalataim, regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel, valamint (számviteli, pénzügyi, adózási és jogi ismereteim) SZVB tagságot vállalok, mellyel a kötelező gazdasági ellenőrzés is kiváltható a társasházakban.

 

Társasházak esetében elengedhetetlen, hogy a ház pénzügyei rendezettek, átláthatóak legyenek, a ház ne egyik napról a másikra éljen, stabilan gazdálkodjon, legyen jövőképe, hogy ennek megfelelően tudjon dönteni a tartalékok képzéséről, a kötelezettségek vállalásáról, a jövőbeni munkák ütemezéséről.


A  társasház sajátosságai miatt fontos, hogy a gazdasági ellenőrzést segítő személy ismerje a társasházakra vonatkozó jogszabályi környezetet, a könyvvezetés módját, a beszámolók sajátosságait, átlássa a pénzügyi kimutatásokat és pénzügyi terveket, tudja, hogy ezeket hogyan kell összeállítani, tudja, mi az Alapító Okirat, SZMSZ, SZVB……

Társasházkezelői végzettségem, a sok, és társasházban vállalt SZVB tagságom során szerzett tapasztalataim, valamint számviteli, pénzügyi, adózási és jogi ismereteim birtokában megfelelő segítséget tudok nyújtani a tulajdonosoknak ahhoz, hogy társasházuk pénzügyei szakértő szemmel is át legyenek tekintve.

 

A társasházak gazdasági ellenőrzése során vizsgálat tárgyát képezik (a teljesség igénye nélkül):

 • Alapító Okirat és SzMSz,
 • Határozatok Könyve,
 • Számviteli törvény által előírt szabályzatok megléte, azok betartása,
 • Számviteli rend, bizonylati fegyelem betartása,
 • Működéssel, gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok – különös tekintettel a társasházi és a számviteli törvényekre, rendeletekre, valamint az adózással kapcsolatos jogszabályokra – betartása,
 • Egyszerűsített beszámoló, éves pénzügyi elszámolás és következő évre vonatkozó költségvetési terv összhangja, felülvizsgálata, véleményezése,
 • A tulajdonosi előírások (közös költség, közműdíjak, stb) ellenőrzése elemző eljárásokkal és szúrópróbaszerűen,
 • Kintlévőségek kezelésének vizsgálata,
 • Kiadás oldalon szereplő tételek létezésének szúrópróbaszerű vizsgálata, a munkák elvégzésének dokumentálása, szerződések megléte, ezek összhangja az SZMSZ-el illetve a közgyűlési határozatokkal,
 • Adóbevallási, és fizetési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,
 • Leltárak ellenőrzése

 

Amennyiben a számvizsgáló bizottsági tagok nem rendelkeznek pénzügyi számviteli ismeretekkel, akkor meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy független, megfelelő végzettséggel és ismeretekkel rendelkező személy végezze el a gazdasági ellenőrzést.

 

 


 

 

 

Blog
Ügyfélkapu